Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

icon hotline

0917.943.068

Hỗ trợ online
skyper

Icon điện thoại 0917.943.068

Icon email chien@tmpvietnam.com

VIDEO

Bảng giá

Danh sách thiế bị hãng Koganei VietNam_Part2

Ngày Đăng: 10/06/2018 - 10:02 PM
Koganei Vietnam Code: SGDAQ32*150 (SGDAQ32x150)
Koganei Vietnam Code: CDAD63x20-G-W
Note: Pls recheck code
Koganei Vietnam Air Cylinder
Code: RAPS10-360-D
Koganei Vietnam Cylinder
Code: PBDAS10*125-A (PBDAS10x125-A)
Koganei Vietnam Cylinder
Code: PBDAS16*75 (PBDAS16X75)
Koganei Vietnam Hydro Checker
Code: HC-3
Koganei Vietnam Limit Switch
Code: PBDAS16*150-A ( PBDAS16X150-A)
Koganei Vietnam Regulator
Code: FR300-02-A-36W
Koganei Vietnam Shock Absorber
Code: KSHJ20*16-02 (KSHJ20X16-02)
Koganei Vietnam Air Cylinder
Code: CBDA25*10 (CBDA25X10)
Koganei Vietnam Air Cylinder
Code: DA40*250-A-3 (DA40250-A-3)
Koganei Vietnam Air Cylinder
Code: MBDAS6*8 (MBDAS6X8)
Koganei Vietnam Controller
Code: KSC21
Koganei Vietnam Limit Switch
Code: CDAS16*10 (CDAS16X10)
Koganei Vietnam Pressure Gauge
Code: GS1-50-DL-T
Koganei Vietnam Pressure Gauge
Code: GS520
Note: Discontinued
Koganei Vietnam Speed Regulator
Code: RB-2460
Note: Discontinued
Koganei Vietnam Valve
Code: 280-4E1(DC24V)
Koganei Vietnam Code: CDAS80*25
Koganei Vietnam Code: VA250A
Koganei Vietnam Code: 050LE1-01-SR
Pls confirmed the voltage AC100/200V
Koganei Vietnam DA40*50
Koganei Vietnam DV25*30
Pls confirm the voltage DC24V/AC100V/AC200V
Koganei Vietnam VPS062-4E1-70-DC24V
Code confirmed
Koganei Vietnam Code: 180-4E1-PSL
(180-E41-PSL) 
Koganei Vietnam Code: VA250A

Bài viết khác