Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

icon hotline

0917.943.068

Hỗ trợ online
skyper

Icon điện thoại 0917.943.068

Icon email chien@tmpvietnam.com

VIDEO

Bảng giá

Danh sách thiết bị Redlion VietNam_Part2

Ngày Đăng: 07/06/2018 - 11:10 PM
Networking N-Tron 1002MC-LX-80 Media Converter, 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX SM SFP mini-GBIC transceiver (80km) Website
Networking N-Tron 1002MC-SX Media Converter, 10/100/1000BaseT to 1000BaseSX MM SFP mini-GBIC transceiver (550m) Website
Networking N-Tron 1003GX2-B 3-Port Gigabit Unmanaged Switch, 1 10/100/1000BaseT, 2 1000BaseSX/LX SFP mini-GBIC transceivers sold separately Website
Networking N-Tron 1003GX2-LX-10 3-Port Gigabit Unmanaged Switch, 1 10/100/1000BaseT, 2 1000BaseLX SM SFP mini-GBIC transceiver (10km) Website
Networking N-Tron 1003GX2-LX-40 3-Port Gigabit Unmanaged Switch, 1 10/100/1000BaseT, 2 1000BaseLX SM SFP mini-GBIC transceiver (40km) Website
Networking N-Tron 1003GX2-LX-80 3-Port Gigabit Unmanaged Switch, 1 10/100/1000BaseT, 2 1000BaseLX SM SFP mini-GBIC transceiver (80km) Website
Networking N-Tron 1003GX2-SX 3-Port Gigabit Unmanaged Switch, 1 10/100/1000BaseT, 2 1000BaseSX MM SFP mini-GBIC transceiver (550m) Website
Networking N-Tron 1005TX 5-Port Gigabit Unmanaged Industrial Ethernet Switch Website
Networking N-Tron 1008TX 8-Port Gigabit Unmanaged Industrial Ethernet Switch Website
Networking N-TRON 1008TX-POE+ 8-Port Gigabit Unmanaged Switch with 4 PoE+ Ports Website
Networking N-Tron 102MC-SC Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX MM with SC Connectors (2km) Website
Networking N-Tron 102MC-SC-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX MM with SC Connectors (2km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MC-ST Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX MM with ST Connectors (2km) Website
Networking N-Tron 102MC-ST-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX MM with ST Connectors (2km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MCE-SC-15 Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with SC Connectors (15km) Website
Networking N-Tron 102MCE-SC-15-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with SC Connectors (15km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MCE-SC-40 Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with SC Connectors (40km) Website
Networking N-Tron 102MCE-SC-40-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with SC Connectors (40km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MCE-SC-80 Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with SC Connectors (80km) Website
Networking N-Tron 102MCE-SC-80-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with SC Connectors (80km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MCE-ST-15 Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with ST Connectors (15km) Website
Networking N-Tron 102MCE-ST-15-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with ST Connectors (15km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MCE-ST-40 Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with ST Connectors (40km) Website
Networking N-Tron 102MCE-ST-40-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with ST Connectors (40km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102MCE-ST-80 Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with ST Connectors (80km) Website
Networking N-Tron 102MCE-ST-80-MDR Media Converter, 10/100BaseT to 100BaseFX SM with ST Connectors (80km) with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 102RAS REMOTE ACCESS SERVER  
Networking N-Tron 104TX 4-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch Website
Networking N-Tron 104TX-MDR 4-Port Unmanaged Industrial Ethernet Switch with Metal Din Rail Option Website
Networking N-Tron 105FX-SC 5-Port Unmanaged Switch, 4 10/100BaseT, 1 100BaseFX MM with SC Connectors (2km) Website

Bài viết khác